Monday, January 23, 2012

Music Circle, Bangalore

violin - nalina mohan
mrudangam - ma krishnamurthy
ghatam - mk bhaskar

1. varnam - navaragamalika - adi - patnam subramania iyer
2. nada tanum anisham - chittaranjani - adi - thyagaraja (s)
3. chitham irangadha - sahana - misra chapu - papanasam sivan (r)
4. evvare ramaiyya - gangeyabushani - adi - thyagaraja (s)
5. mayamma - ahiri - adi - shyama shastri
6. vinaradhana - devagandhari - adi - thyagaraja
7. swara raga sudha - sankarabharanam - adi - thyagaraja (r,n,s,t)
8. kaana vendaamo - sriranjani - tisra nadai ekam - papanasam sivan
9. nayi bharuthadhe - mohanam - rupakam - purandaradasa
10. tum bin more - kapi - adi - meera
11. thillana - darbaari kaanada - misra chapu - s. kalyanaraman
12. pavamana - saurashtram - adi - thyagaraja

No comments:

Post a Comment