Monday, February 3, 2014

February 2, 2014 - Srinivasa Perumal Temple, Kalyanapuram

violin - nc madhav
mrudangam - salem srinivasan

745-945pm

ne nendhu - karnataka behag - adi - thyagaraja
thiruppavai - saveri - misra chapu - andal
kalyana rama - hamsanadam - adi - oothukkadu venkata kavi (r,s)
rama nee samana - karaharapriya - rupakam - thyagaraja (r)
sarasa sama dana - kapinarayani - adi - thyagaraja (n,s)
ethavunara - kalyani - adi - thyagaraja (r,s,t)
ramanai bhajithal - mand - adi - papanasam sivan
slokam (desh, ranjani, manirangu)
mamava pattabhirama - manirangu - misra chapu - muthuswami dikshitar
srinivasa thiruvenkata - hamsanandhi - adi - papanasam sivan
pavamana - saurashtram - adi - thyagaraja

No comments:

Post a Comment