Friday, June 6, 2014

June 5, 2014 - Ragatarangini

violin - b ananthakrishnan
mrudangam - sj arjun ganesh

630-830
venue: ngs mini

varnam - nattaikurinji - adi - mullaiveedu rangaswami nattuvanar
panipathi shayi - jankaradhwani - adi - thyagaraja (s)
sri kamalambike - sri - khanda ekam - muthuswami dikshitar
mohana rama - mohanam - adi - thyagaraja (r,s)
bogeendhra shayinam - kunthalavarali - khanda chapu - swathi thirunal
sendil andavan - karaharapriya - rupakam - papanasam sivan (r,n,s,t)
parama purusha - behag - adi - narayana theertha
thillana - darbaari kaanada - misra chapu - s kalyanaraman
pavamana - saurashtram - adi - thyagaraja

No comments:

Post a Comment