Thursday, June 13, 2013

June 13, 2013 - AIR Broadcast

Violin - Sri VV Ravi
Mrudangam - Sri R Ramesh

1. Siddhi Vinayakam - Mohanakalyani - Adi - Harikesanallur Muthiah Bhagavathar (s)

2. Kaalai Thooki - Yadhukulakambodhi - Adi - Marimuthu Pillai (r)
3. Pakkala Nilabadi - Karaharapriya - Misra Chapu - Thyagaraja (r,n,s,t)
4. Narayana - Saama - Adi - Papanasam Sivan

No comments:

Post a Comment