Sunday, June 2, 2013

June 2, 2013 - D. Pattammal Memorial Concert, Vani Mahal

violin - m rajeev
mrudangam - sj arjun ganesh
kanjira - kv gopalakrishnan

645-915pm

varnam - begada - adi - veenai kuppaiyer
parama purusham - lalithapanchamam - khanda chapu - swathi thirunal (s)
kanna en sol keliro - kaanada - adi - d pattammal (r, s)
sri ramam - narayanagowla - adi - muthuswami dikshitar
chamundeswari thaaye - chithrambari - adi - d pattammal (r,s)
endhuku dhayaradhura - todi - misra chapu - thyagaraja (r,n,s,t)
kannanum radhaiyum - nadanamakriya - adi - d pattammal
ninnaye rathiyenru - bageshri - rupakam - subramania bharathi
thillana - khamas - adi - patnam subramania iyer
pavamana - saurashtram - adi - thyagaraja


No comments:

Post a Comment