Tuesday, December 31, 2013

December 31, 2013 - Bharat Kalachar

violin - b ananthakrishnan
mrudangam - nirmal narayan
ghatam - chandrasekhara sharma

venue: ygp auditorium, psbb
1030am-1230pm

varnam - begada - adi - veenai kuppaiyer
siddhi vinayakam - shanmukhapriya - rupakam - muthuswami dikhithar (s)
ragasudha - andolika - adi - thyagaraja (r,s)
theril yeri naan - kalyani - rupakam - papanasam sivan
pakkala nilabadi - karaharapriya - misra chapu - thyagaraja (r,n,s,t)
virutham
brindhavanam idhuvo - sudha dhanyasi - adi - sudhanandha bharathi
thillana - hamsanandhi - adi - srimushnam rajarao
pavamana - saurashtram - adi - thyagaraja

No comments:

Post a Comment