Thursday, December 5, 2013

December 5, 2013 - Singapore Indian Fine Arts Society (SIFAS)

violin - b ananthakrishnan
mrudangam - sj arjun ganesh
kanjira - anirudh athreya

venue: music academy mini hall
645-845pm

varnam - reethigowla - ata - veena kuppaiyer
ninnu joochi - saurashtram - adi - patnam subramania iyer (s)
amma ravamma - kalyani - khanda chapu - thyagaraja (r,n,s)
kapadhuve - anandabhairavi - rupakam - tanjore quartette
sri rajagopala - saveri - adi - muthuswami dikshitar (r,s,t)
vetta veli - cenjurutti - misra chapu - kudhambai sidhar
thillana - sindhubairavi - adi - s kalyanaraman
pavamana - saurashtram - adi - thyagaraja

No comments:

Post a Comment